Tag: bảo tàng Phú Quốc

Bảo tàng Cội Nguồn Phú Quốc

Bảo tàng Cội Nguồn Phú Quốc
Bảo Tàng Cội Nguồn, nơi đây chứa rất nhiều bộ sưu tầm cổ vật từ các thế kỷ 15, 17 và có nhiều bảo vật ...